Uudised

Kandideeri meie kooli eesti keele ja kirjanduse õpetajaks! 15. mai Kati Kirikal

Anna Haava nim Pala Kool ootab uuest õppeaastast oma armsasse kooliperre eesti keele ja kirjanduse õpetajat (1,0)!


Kandidaadilt ootame erialast haridust, soovi panustada iga õpilase
arengusse ning väga häid suhtlemis- ja koostööoskusi.
Avaldus, CV, motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide
koopiad esitada 29. maiks aadressil gretestina.haaristo@palapk.edu.ee
Täpsem info kandideerimise kohta telefonil: 5828 1217.

Kandidaadilt ootame erialast haridust, soovi panustada iga õpilase
arengusse ning väga häid suhtlemis- ja koostööoskusi.
Avaldus, CV, motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide
koopiad esitada 29. maiks aadressil gretestina.haaristo@palapk.edu.ee
Täpsem info kandideerimise kohta telefonil: 5828 1217.