Koolist

Haldusjärelevalve


Haldusjärelevalvet õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle
teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088,
telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Haldusjärelevalvet õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle
teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088,
telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee