Koolielu

Huviringid

Liina Ainsalu mälumäng
Tiina Karu loodusring
Katrin Puusepp mudilaskoor
laulmine
Merle Müür nuputamine
matemaatikaring
Maila Kolberg inglise keel
Helle Värs liiklus
rahvatants
Marve Juursalu rahvatants
Virge Otsa liikumine
pallimängud
Merike Selgis kunstiring
käsitööring