Lasteaed

Pala lasteaed


A. Haava nim Pala Kooli lasteaed töötab  kolmerühmalisena.
Pala lasteaed on avatud 7:15 - 18:15.

KONTAKTANDMED

Tiina Karu        +372 5011085

                           lasteaed@palapk.edu.ee

 

VISIOON   

Kasvatakse koos mängu, tantsu, laulu, uudishimu ja usinusega, ollakse rõõmsad ja aktiivsed.

MISSIOON

A. Haava nim Pala Kooli lasteaed pakub lapsele igakülgset arengut toetavat ja turvalist lastehoidu. Töötajale pakutakse kaasaegset ja meeldivat keskkonda.
Pala lasteaias saavad lapsed tegeleda palju spordi ja liikumisega, laulu ja muusikaga, rahvatantsu ja näitlemisega, looduse ja uurimistega. Aktiivsed ollakase ka koostöös valla teiste allasutustega.
Lasteaed on munitsipaalomandis ja teeninduspiirkonnaks Peipsiääre valla haldusterritoorium. Vabade kohtade olemasolul võtame lapsi vastu ka teistest omavalitsustest.
Lasteaiale on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr 3758HTM.

Rühmad

Hoiurühm: 1,5–3 aastased
Keskmine rühm: 3–5 aastased    
Vanem rühm: 5–7 aastased

Teenused ja hinnad

Peipsiääre valla lasteaedades on lapsevanemate kaetav osalustasu määr seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammääraga. Osalustasu määr alates 01.01.2024 on ühe lasteaias käiva lapse kohta 6% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast (2024. a 820 eur) kuus. Osalustasu suurus Peipsiääre valla lapsevanemale on 2024. aastal 49,20 eurot kuus. Kui vanematel on kaks või enam last, kes kasutavad kohta Peipsiääre valla lasteaias, siis teise ja iga järgneva lapse eest tasub lapsevanem 50% kehtestatud kohatasu määrast, so 24,60 eurot kuus. Nimetatud erisuse rakendamiseks peavad mõlemad vanemad/üksikvanem ja kõik lasteaias kohta kasutavad lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas. Osalustasu tasutakse vallavalitsuse poolt esitatud arvete alusel igakuiselt 1. septembrist kuni 31. augustini, so on 12 kuu eest. Osalustasu määr muutub iga-aastaselt vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära muutumisele. Peipsiääre valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord (Peipsiääre Vallavolikogu määrus 31. mai 2023 nr 12)

Toidupäeva maksumus 2 eurot.
 

 

A. Haava nim Pala Kooli lasteaed töötab  kolmerühmalisena.
Pala lasteaed on avatud 7:15 - 18:15.

KONTAKTANDMED

Tiina Karu        +372 5011085

                           lasteaed@palapk.edu.ee

 

VISIOON   

Kasvatakse koos mängu, tantsu, laulu, uudishimu ja usinusega, ollakse rõõmsad ja aktiivsed.

MISSIOON

A. Haava nim Pala Kooli lasteaed pakub lapsele igakülgset arengut toetavat ja turvalist lastehoidu. Töötajale pakutakse kaasaegset ja meeldivat keskkonda.
Pala lasteaias saavad lapsed tegeleda palju spordi ja liikumisega, laulu ja muusikaga, rahvatantsu ja näitlemisega, looduse ja uurimistega. Aktiivsed ollakase ka koostöös valla teiste allasutustega.
Lasteaed on munitsipaalomandis ja teeninduspiirkonnaks Peipsiääre valla haldusterritoorium. Vabade kohtade olemasolul võtame lapsi vastu ka teistest omavalitsustest.
Lasteaiale on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr 3758HTM.

Rühmad

Hoiurühm: 1,5–3 aastased
Keskmine rühm: 3–5 aastased    
Vanem rühm: 5–7 aastased

Teenused ja hinnad

Peipsiääre valla lasteaedades on lapsevanemate kaetav osalustasu määr seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammääraga. Osalustasu määr alates 01.01.2024 on ühe lasteaias käiva lapse kohta 6% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast (2024. a 820 eur) kuus. Osalustasu suurus Peipsiääre valla lapsevanemale on 2024. aastal 49,20 eurot kuus. Kui vanematel on kaks või enam last, kes kasutavad kohta Peipsiääre valla lasteaias, siis teise ja iga järgneva lapse eest tasub lapsevanem 50% kehtestatud kohatasu määrast, so 24,60 eurot kuus. Nimetatud erisuse rakendamiseks peavad mõlemad vanemad/üksikvanem ja kõik lasteaias kohta kasutavad lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas. Osalustasu tasutakse vallavalitsuse poolt esitatud arvete alusel igakuiselt 1. septembrist kuni 31. augustini, so on 12 kuu eest. Osalustasu määr muutub iga-aastaselt vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära muutumisele. Peipsiääre valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord (Peipsiääre Vallavolikogu määrus 31. mai 2023 nr 12)

Toidupäeva maksumus 2 eurot.