Koolist

2018/2019 õ.a eesmärgid

Liikumisaktiivsuse suurendamine koolipäevas

Kogukonna kaasamine kooliellu

Tugisüsteemide arendamine

Digipädevuse arendamine

Mitteformaalse hariduse sidumine õppetööga