Koolist

Õppenõukogu

Õppenõukogu koosolekud

19.09.2018 -- uus õppeaasta, päevakava kinnitamine, tunnijaotused, tuge vajavad õpilased, loovtööde teemade kinnitamine

20.11.2018 -- I trimestri lõpetamine ja kokkuvõtted

20.02.2019 -- II trimestri lõpetamine ja kokkuvõtted

05.06.2019 -- III trimestri lõpetamine ja kokkuvõtted

14.06.2019 -- 9. klassi lõpetamine