Koolist

Hoolekogu


Anna Haava nim Pala Kooli hoolekogu koosseis 2021/2022 õppeaastal

1. Piret Kaur esimees

tel: 53624400 kindluse@gmail.com

2. Annika Oras aseesimees

tel: 5289500 annika@oras.ee

3. Andres Tarto
4. Taavi Pirk
5. Asso Raudmäe
6. Helen Int
7. Merlis Saar
8. Liina Ainsalu
9. Jane Kiigjõe
10. Katriin Maria Märtinson
11. Meelis Mõisa

Mairi Mandel
A. Haava nim Pala Kooli direktor 22.11.2021

Anna Haava nim Pala Kooli hoolekogu koosseis 2021/2022 õppeaastal

1. Piret Kaur esimees

tel: 53624400 kindluse@gmail.com

2. Annika Oras aseesimees

tel: 5289500 annika@oras.ee

3. Andres Tarto
4. Taavi Pirk
5. Asso Raudmäe
6. Helen Int
7. Merlis Saar
8. Liina Ainsalu
9. Jane Kiigjõe
10. Katriin Maria Märtinson
11. Meelis Mõisa

Mairi Mandel
A. Haava nim Pala Kooli direktor 22.11.2021