Koolist

Hoolekogu


Anna Haava nim Pala Kooli hoolekogu koosseis 2023/2024 õppeaastal

1. Signe Teras – esimees, vanemate esindaja I, III kooliaste, lasteaia vanem rühm
2. Annika Oras – aseesimees, vanemate esindaja I ja III kooliaste, kooli toetava organisatsiooni
esindaja
3. Andres Tarto – vanemate esindaja II kooliaste
4. Taavi Pirk – vanemate esindaja lasteaia vanem rühm, I kooliaste, toetava organisatsiooni
esindaja, vilistlane
5. Asso Raudmäe – vanemate esindaja lasteaia vanem rühm, II kooliaste, vilistlane
6. Merlis Saar – vanemate esindaja lasteaia sõime, keskmine ja vanem rühm
7. Keity Raudmäe – vanemate esindaja lasteaia keskmine rühm
8. Liina Ainsalu – kooli õppenõukogu esindaja
9. Jane Kiigjõe – lasteaia töötajate esindaja
10. Meelis Mõisa – koolipidaja esindaja
11. Anna -Liisa Oras -õpilasesinduse esindaja

 

Anna Haava nim Pala Kooli hoolekogu koosseis 2023/2024 õppeaastal

1. Signe Teras – esimees, vanemate esindaja I, III kooliaste, lasteaia vanem rühm
2. Annika Oras – aseesimees, vanemate esindaja I ja III kooliaste, kooli toetava organisatsiooni
esindaja
3. Andres Tarto – vanemate esindaja II kooliaste
4. Taavi Pirk – vanemate esindaja lasteaia vanem rühm, I kooliaste, toetava organisatsiooni
esindaja, vilistlane
5. Asso Raudmäe – vanemate esindaja lasteaia vanem rühm, II kooliaste, vilistlane
6. Merlis Saar – vanemate esindaja lasteaia sõime, keskmine ja vanem rühm
7. Keity Raudmäe – vanemate esindaja lasteaia keskmine rühm
8. Liina Ainsalu – kooli õppenõukogu esindaja
9. Jane Kiigjõe – lasteaia töötajate esindaja
10. Meelis Mõisa – koolipidaja esindaja
11. Anna -Liisa Oras -õpilasesinduse esindaja