Koolist

Õpilasesindus


Õpilasesindus 2022/2023 õa

 

President Heleen Marii Märtinson 8.  klass

 

Jakob Argel 3. klass

Anneli Kaur 3. klass

Karmen Ariel Menind 4. klass

Kerli Tooming 4. klass

Andra Hallik 5. klass

Hanna Kendra Kaasik 5. klass

Tanel Lõhmus 6. klass

Endrik Tollimägi 6. klass

Robin Värk 6. klass

Joanna Juursalu 7. klass

Karola Karu 7. klass

Britten Berg 8. klass

Viktoria Kivirand 9. klass

Mette-Anete Tammistu 9. klass

 

Õpilasesindus 2022/2023 õa

 

President Heleen Marii Märtinson 8.  klass

 

Jakob Argel 3. klass

Anneli Kaur 3. klass

Karmen Ariel Menind 4. klass

Kerli Tooming 4. klass

Andra Hallik 5. klass

Hanna Kendra Kaasik 5. klass

Tanel Lõhmus 6. klass

Endrik Tollimägi 6. klass

Robin Värk 6. klass

Joanna Juursalu 7. klass

Karola Karu 7. klass

Britten Berg 8. klass

Viktoria Kivirand 9. klass

Mette-Anete Tammistu 9. klass