Mida me tegime ...

Rebaste päev

12. oktoobril korraldas 9. klass 5. klassile rebaste päeva. Päeval esitati viiendikele ülesandeid ning lõpuks võeti nad aktusel nn suuremate õpilaste sekka

link galeriile

----

Õpetajate päeval proovisid üheksandikud õpetajaametit

link galeriile

----

9. klassi õppekäik Ettevõtluskülla

Teisipäeval, 25. septembril, külastasid Pala ja Tabivere kooli õpilased ettevõtlusküla Tartus, kus õpilastel oli võimalus end  proovile panna ettevõtjatena.
Õpilased said käsitleda enda enesemääratluspäedevust ja samuti arendada oma näitlemisoskust. Ettevõtlusküla oli täis lõbusaid ja väljakutsuvaid mänge, kus  õpilased omandasid uusi teadmisi ja oskusi nii ettevõtlusalase terminoloogia kasutamises, sotsiaalses pädevuses kui ka suhtluspädevuses. See andis võimaluse teha kaasõpilastega meeskonnatööd, arendades seejuures oma suhtlemisoskust.
Kokkuvõttes oli selline õppereis kõigile osalenutele kindlasti huvitav ja meeldejääv.

Lauren Lea (9.klass)