Mida me tegime ...

26. november - Kodanikupäev

Kodanikupäeva puhul külastas meid Kaitsepolitseiameti Lõuna osakonna direktor Jaanus Kann, kes rääkis 5. - 9. klassi õpilastele kaitsepolitseiameti töövaldkondadest.
Külaline rõhutas, et enda turvalisuse suurendamiseks saame palju ise ära teha: tegutseda turvaliselt internetis, olla kriitilised nende suhtes, kes meiega läbi erinevate suhtluskanalite ühendust võtavad jne.

----

Maailmanädal

12. - 16. nov oli meie koolis maailmanädal. Keskendusime keskkonnateadlikkuse ja säästva tarbimise teemadele.
Esmaspäeval oli külalisõpetajaks Jaanus Välja, kes keskenduski säästva tarbimise ja keskkonnateadlikkuse teemadele.
Suuremad osalesid maailmanädala raames töötoas: "Kui palju kaalub sinu mobiiltelefon" ja nooremad klassid osalesid prügi sorteerimise töötoas.
Nädala jooksul vaatasime maailmakooli filmikogust pärit dokumentaalfilme ja arutlesime nende üle.
Reedel meisterdasime, ikka säästvat tarbimist silmas pidades, ehk siis juba kasutatud materjalidest.

link galeriile

----

20. okt -- A. Haava nim Pala Kool 90

link galeriile

----

19. oktoobril toimus A. Haava 154. sünniaastapäevale pühendatud luulekavade konkurss “Olen Eestimaa laps”.
Konkursil osales 97 õpilast 12st koolist üle Eesti - nii naabermaakonnast kui kaugemalt (Valga, Põlva, Saue, Mooste, Tootsi, Rakke).
Esitamisele tuli 15 luulekava, mille seast valis žürii (Mall Türk, Astrid Hallik, Anu Tonts) välja laureaadi ning jagati rohkelt eripreemiaid.
Tänavuse laureaaditiitli ja Reet Kuusiku sügismaali pälvis Vaimastvere kooli luulekava “Olen Eestimaa laps”.
Pala kooli 2. klassi kava tunnustati lavastuseripreemiaga, 1. klassi esitust aga vapruse ja kooliküpsuse eripreemiaga.
Oma lemmikutele jagas auhindu ka teater "Vanemuine" ning Assikvere Haridusselts.

link galeriile

----

Rebaste päev

12. oktoobril korraldas 9. klass 5. klassile rebaste päeva. Päeval esitati viiendikele ülesandeid ning lõpuks võeti nad aktusel nn suuremate õpilaste sekka

link galeriile

----

Õpetajate päeval proovisid üheksandikud õpetajaametit

link galeriile

----

9. klassi õppekäik Ettevõtluskülla

Teisipäeval, 25. septembril, külastasid Pala ja Tabivere kooli õpilased ettevõtlusküla Tartus, kus õpilastel oli võimalus end  proovile panna ettevõtjatena.
Õpilased said käsitleda enda enesemääratluspäedevust ja samuti arendada oma näitlemisoskust. Ettevõtlusküla oli täis lõbusaid ja väljakutsuvaid mänge, kus  õpilased omandasid uusi teadmisi ja oskusi nii ettevõtlusalase terminoloogia kasutamises, sotsiaalses pädevuses kui ka suhtluspädevuses. See andis võimaluse teha kaasõpilastega meeskonnatööd, arendades seejuures oma suhtlemisoskust.
Kokkuvõttes oli selline õppereis kõigile osalenutele kindlasti huvitav ja meeldejääv.

Lauren Lea (9.klass)

 

 

Kodanikupäeval