Mida me tegime ... 

 

Juuni A. Haava nim Pala Koolis

Nii mai lõpp kui juuni algus viis meie õpilasi erinevatele õppeekskursioonidele – tutvuti taluloomadega Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmes, saadi teadmisi rüütlite elust Rakvere Linnuses ning politseitööst Rakvere Politseimuuseumis, külastati Naissaart ja Pokumaad, seilati lodjaga Emajõel, avastati AHHAA põnevaid väljapanekuid, sõideti paadiga Peipsi järvel, õpiti veeohutust ning seigeldi jalgratastega mööda koduvalda.

1. juunil, lastekaitsepäeval toimus teine ülekooliline projektõppepäev, mille jooksul tuli õpilastel iseseisvalt lahendada erinevat laadi ülesandeid. Sel korral oli projektõppepäeva teemaks loodushoid ning kogu päeva jooksul otsisid õpilased vastused küsimustele: Kuidas hoida enda ümber looduslikku elurikkust? Kuidas vähendada oma ökoloogilist jalajälge? Kuidas hoida ja saada puhast joogivett? 1.- 3. klassi õpilaste fookusteemaks oli putukate olulisus meie elukeskkonnas. Nii said õpilased pidada putukate jahti, meisterdada tiimides putukahotelle ja taaskasutatud materjalidest rütmipilliening koguda erinevaid kooliümbruses leiduvaid looduslikke materjale. 4.- 5. klass tegi veega katseid. Uuriti kooli joogivett, tiigivett ja poest saadavat gaseeritud vett. 6. - 8. klassi õpilased osalesid Teele Sikka läbi viidud jäätmete töötoas, õpiti prügi sorteerimise olulisust. Seejärel jaguneti tiimidesse ning ehitati kooli jäätmete kastid paberi, pakendite ning taara kogumiseks. Jäätmete kastide tutvustamisel ütles 8. Klassi õpilane Ron Rasmus “Inimene on isekas ning ei taha teha lisategevusi, kuid tänane päev andis meile teada, et tuleks sorteerida prügi, et hoida loodust  meie lastele ja lastelastele puhtana. Edaspidi sorteerime prügi kindlasti õigemini kui seni. Oli tõeliselt meeleolukas päev, mis tõi uusi kogemusi nii õpilastele kui õpetajatele. Kindlasti jätkuvad projektõppepäevad ka järgmistel õppeaastatel.

 

20. mail toimus õuesõppepäev, kus jagus tegemisi nii kehale kui vaimule.
Mai lõpp ja juuni algus viib õpilased õppereisidele avastama Eestimaa kaunist loodust ja
huvitavaid väljapanekuid nii siseruumides kui õues.
19. mail esines 5. – 9. klassi õpilastele videoloenguga Euroopa ühe juhtivaima
superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies tegevjuht Ants Vill, kes andis ülevaate
Skeletoni tegemistest ning rääkis sellest, kuidas leida valdkond, mis tõeliselt huvitab ja
võimaldab ennast arendada.

 

Kevad Pala koolis

11. mail toimus liikumisnädala raames 4. klassi õpilastele kergliikuri videotund. Eesti
Maanteemuuseumi liikluskasvatuse spetsialist Tõnis Kattai tutvustas erinevaid kergliikureid
ning rääkis nende nõuetest. Tutvuti teeületusreeglitega ja ohutu sõidu põhimõtetega, vaadati
ja analüüsiti liiklusõnnetusi kergliikuriga. Tunni lõpus toimus kahootiga teadmiste test.
Emadepäevaks valmis Pala koolil videotervitus, kus 1. – 4. klassi õpilased andsid oma kõige
kallimad soovid edasi nii luuletuste, pillimängu kui laulu kaudu. 5., 7. ja 8. klasside õpilased
aga tõid välja selle, mis on nende emade juures parim ja mida just emad kõige paremini
oskavad. Aitäh kõikidele, kes aitasid oma nõu ja jõuga videotervituse valmimisel.
30. aprill oli kogukonnapäev, mille raames toimus `külalisõpetaja` veebitund. Tunni
eesmärgiks oli tutvustada erinevaid karjäärivõimalusi. 2. klassile tutvustas Mikk Kirikal oma
õppimise teekonda Pala koolist kuni praeguseni, omandades juba teist kõrgharidust. Ei tasu
karta tehtud valikuid ning eksimusi, tuleb õppida nii edusammudest kui ka ebaõnnestumisest.
Iga samm, mida sa teed, annab sulle kogemusi ja võimalust edasi minna. 3.kl. rääkis Mattiase
ema Siret Zirk oma igapäevatööst kutseõpetajana Tartu Kutsehariduskeskuses. Juttu
ilmestasid toredad slaidid. Lapsed kuulasid-vaatasid põnevusega ning esitasid küsimusi.
Üheskoos jõuti järeldusele, et õppida on väga vaja, eriti võõrkeeli ning õppida pole kunagi
hilja.  Triin Veskimäe TÜ Muuseumist viis 4. ja 5. kl õpilastele läbi õpitoa kriminalistikast.
Neljanda klassi õpilased ütlesid kogemuste kohta, et väga mõnus oli katsetada neid asju, mida
koolis ei õpi. Eriti tore oli aga see, et õpilased said aktiivselt osaleda. Kõige enam meeldis
neile sõrmejälje võtmise ülesanne. Nii mõnigi oli hiljem luubiga oma sõrmejälge põhjalikult
uurinud. Meeldis ka salakirja kirjutamine ning oma hambajälje uurimine.  6.-8.klassi
õpilastele esines Swedbanki kommunikatsiooni- ja toetustegevuste juht Merje Klopets,  kes
on eelnevalt  töötanud nii ajakirjaniku kui kommunikatsioonieksperdina.  Pala kooli õpilastel
soovitas ta luua kooli ajaleht või podcast, mis võimaldaks juba koolis arendada meediaoskusi.
28. aprillil osalesid 4. klassi õpilased Karmen Kivistik, Lenna-Riin Oras ja Oskar Raudmäe
Eesti Lastekirjanduse Keskuse korraldatud Kirjandusmängu maakondlikus voorus. Õpilased
valmistusid Kirjandusmänguks terve õppeaasta, neid julgustas ja juhendas Pala raamatukogu
juhataja Anu Saul. Lenna-Riin, Karmen ja Oskar lugesid kolme peale läbi tosin head laste-
raamatut ning maakondlikul võistlusel võideti 8. koht.

 

Aprill A. Haava nim Pala Koolis

8. aprillil nautis Pala koolipere nutinetivaba neljapäeva. Õpilastel olid ülesanded, mis ei nõudnud arvutiekraani taga toimetamist. Selle päeva eesmärk oli võimaldada õpilastel ja ka õpetajatel puhata ekraanist, sirutada ja liikuda. Lisaks nutivabale päevale mõtlesid õpetajad Triin Rannamaa ja Killu Vunk välja Pala kooli liikumisbingo mängu, mida sai terve aprilli jooksul kaasa teha. 

12. aprillil toimus Pala Koolis kosmose-teemaline projektõppepäev, mille jooksul tuli õpilastel iseseisvalt lahendada erinevat laadi ülesandeid. Tegemist oli esimese veebi teel tehtud ülekoolilise projektõppepäevaga, mille õnnestumisse panustasid kõik õpetajad ühiselt. 

Nagu uute asjadega ikka, oli ettevalmistus ja päeva läbiviimine parajaks proovikiviks nii õpetajatele, õpilastele kui lapsevanematele. Projektõppepäev nõudis kõigilt osapooltelt pingutust ning toetust. Kokkuvõttes saime teada, mis toimub planeedist maa eemal, kui kaugel on tähed ja millal saaks minna Marsile või Kuule.

Kõige väiksematele ehk 1.-3.klassi õpilastele viis videotunni läbi Tartu Ülikooli Tähetorni juhendaja Triin Veskimäe, kes tutvutsas esimesi kosmosereise, rääkis Kuule reisimisest ja aitas käepärastest vahenditest ehitada Marsikulguri.

Alates 4.klassist said õpilased osaleda Ahhaa Teaduskeskuse videotunnis. Juhendaja Üllar Kivila viis õpilased maalt kosmoseavarustesse reisima ja tõi uuesti tagasi meie koduplaneedile. 

Lisaks videotundidele tuli õpilastel lahendada matemaatiline ülesanne, liikuda õues, kirjtuada fantaasiajutt kohtumisest tundmatuga, vastata infootsimise oskusi kasutades küsimustele ning ehitada päris enda rakett. 

Üldine kogemus oli õpetlik ja soovime sarnaseid päevi veel korraldada, kuid loodame, et saame seda teha juba koos koolis. 

 

Reedel, 13. novembril toimus 1.-4. kl karneval. Kostümeeritud tegelased lustisid
kooli aulas ja klassides. Kavas olid mängud, viktoriin, aardejaht ning erinevad
põnevad tegevused. Aitäh 1.-4. klassi klassijuhatajatele karnevali korraldamise
eest!
12. novembril toimus Erametsakeskuse Palamuse Metsaseltsi toetusel 5. ja 7. kl
õpilastel õppereis-õuesõppepäev. Külastati Saatse muuseumi ja selle juures
olevat matkarada.
Tegemist on Eesti ainsa matkarajaga, mis kulgeb paralleelselt Eesti -Vene
riigipiiriga. Ilmselt olid õpilased oma tegemistes piirile liialt lähedal, sest
Piirivalve patrull tuli vaatama, mis teoksil. Saime teada, kuidas piiri
jälgitakse, mida tohib teha ja kuidas vajadusel käituda. Matkarajal oli võimalus
tutvuda erinevate metsakooslustega, käia rabas ning leida loodusest mitme
linnu tegevuse märke.
11. novembril toimusid Varal Peipsiääre valla koolinoorte meistrivõistlused
rahvastepallis 4.-5. kl õpilastele. Meie kooli võistkondadel õpetaja Virge Otsa
juhendamisel läks väga hästi. Tüdrukute võistkond koosseisus Joanna Juursalu,
Emma-Lotta Oras, Anna-Liisa Oras, Sandra Malene Ottson, Eha Merin Nõmm,
Arianna-Viktoria Lehtla, Karola Karu ja Lenna-Riin Oras tulid meistriks ning
poiste võistkond koosseisus Oliver Maran, Siim Markkel Kask, Mario Päll,
Tanel Lõhmus, Dimitri Karpuhhin, Gert Kotselainen, Robin Värk ja Oskar
Raudmäe saavutas II koha.
7. novembril toimus Nõo muusikakoolis Tartumaa laululaps 2020, kus 8 – 10
aastaste vanuserühmas osales 4. kl õpilane Karmen Kivistik.
5. novembril osales 6. klass Hooliva klassi projektis.
4. novembril toimus 8. klassi õpilastele Mari Puniste loeng küberkiusamisest.


30.-31. oktoobril toimus 5.-9. klasside kooliöö, mis algas karnevaliga reede
õhtupoolikul. Osalejad said esitleda enda kostüüme, osaleda viktoriinis,
valmistada ette klassiesinemisi, esineda, tegutseda nii toas kui õues. Kooliöö
lõppes 31. oktoobri hommikul ühise hommikusöögi ja kokkuvõtete tegemisega.
Aitäh õpilasesindusele, kes kooliööd korraldas ja läbi viis.

Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlused

13. oktoobril toimusid Pala kooli staadionil Peipsiääre valla koolispordi meistri-
võistlused maastikujooksus, kus selgusid valla parimad maastikujooksjad kuues
vanuseklassis. Meie kooli 36st võistlejast jooksid oma vanuseklassi esikuuikusse
järgmised õpilased:
1. - 3. klass
Tüdrukud – Hanna Kendra Kaasik I koht, Kerli Tooming 5., Kärt Mai Poolakese 6.
Poisid – Nikita Larionov II koht, Aaron Menind III koht, Karl Joosep Pütsep 4.,
Peep Mathias Päll 5.
4. – 6. klass
Tüdrukud – Angelina Larionova II koht, Anna-Liisa Oras III koht, Britten Berg 4.
Poisid – Mikk Mihkel Sulb III koht, Mario Päll 5.
7. – 9. klass
Tüdrukud – Annika Hallik II koht, Viktoria Kivirand 4., Eliise Värk 5. ja Katriin
Maria Märtinson 6.
Poisid – Sebastian Sildver I koht, Rico Päll II koht, Airo Lea 6.

Laulukonkurss 2020

08. oktoobril toimus traditsiooniline Pala laulukonkurss, kus osales 32 noort lauljat
lasteaiast ja koolist. Žüriisse kuulusid Gea Ant Mustvee lasteaiast, Katrin Riibak
Pala Noortekeskusest ning Triin Rannamaa A. Haava nim Pala Koolist.
Vanuserühmade parimad lauljad:
3-7 aastased – I koht Emili Vasenko, II koht Lisanna Juhkov, III koht Rosanna
Värk. Eripreemia sai Aurelia Lille.
8-10 aastased – I koht Karmen Kivistik, II koht Aaron Menind, III koht Hanna
Kendra Kaasik. Eripreemia Karmen Ariel Menind.
11-13 aastaste parim oli Oskar Raudmäe, eripreemia pälvis Emma-Lotta Oras.
14-16 aastaste parimaks osutus Sebastian Sildver.
Kõik lauljad said tänukirja ning meene.
Tublisid lauljaid ootab ees Peipsiääre valla laste ja noorte lauluvõistlus “Pääsulaul
2020”, mis toimub 17. oktoobril Alatskivi Kunstide Koolis.
Aitäh ja järgmiste laulmisteni!

Ettelugemisvõistlus

7. oktoobril 2020 toimus 4. klasside üleriigiline ettelugemisvõistlus „Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi...“  Tartumaa veebipõhisest eelvoorust võttis osa 16 õpilast 12 Tartumaa koolist. Teine koht kuulub Oskar Raudmäele Anna Haava nim Pala Koolist, juhendaja Marve Juursalu. Oskar luges jutu „Unenäo läbi rikkaks“ raamatust „Rahvajutte Maarja-Magdaleena kihelkonnast“.

 

 

Anna Haava nim Pala kooli uus õppeaasta algas 1. septembril, kui 11 säravate silmadega, veidi häbelikku õpilast kooliuksest sisse astusid.

Meie kooli toredasse perre liitusid: Jakob Argel, Anneli Kaur, Kert Kolk, Lisandra Kurvits, Krister Labi, Maksim Larionov, Markus Punder, Karl Joosep Pütsep, Michelle Reinvald, Indrek Sepp, Ivan Šjuts.

1. klassi klassijuhataja on Marve Juursalu.


Esimesel koolinädalal  toimus lisaks aktustele ja kooliellu sisseelamisele ka traditsiooniline Kodavere pärimuslaager, mis koduõppe tõttu kevadest sügisesse liikus. Laager toimus Pala kooli, noortekeskuse ja Kodavere Pärimuskeskuse ruumides ja territooriumil. Laagri läbivaks teemaks oli Kodavere pärimuse tutvustamine, võttes seejuures arvesse noorte nägemust ja maailmapilti. Soovisime noortele näidata, et Kodavere kultuur pole pelgalt midagi ammust ja seda on võimalik tänapäevaselt edasi kanda. Laagris toimus kokku 8 erinevat töötuba, kus põimusid Kodavere pärimuskultuur ja tänapäevane tehnika ning teostus. Noored said lisaks Kodavere pärimusele teadmisi ja praktilisi kogemusi fotograafiast, loovmängust- ja kirjutamisest, toiduvalmistamisest, Kodavere moest, video tegemisest, helidest ja muusikast, laulu- ja rahvamängudest, programmeerimisest. Laagri töötubade tulemitest valmis Kodavere pärimuslaagri koduleht “Kodavere astub digimaailma”. Kodavere pärimuslaagri projekt “Kodavere astub digimaailma” sai rahastuse Eesti Rahvakultuuri Keskuse peipsiveere pärimuskultuuri toetamise programmist. Laagripäeva lõppedes olime palutud Pala Noortekeskuse poolt korraldatud koolialguse trallile. Sealsed tegevused olid heaks lõpetuseks tegusale päevale. Laagri koduleht asub siin.
Septembris toimus traditsiooniliselt spordinädal. Mitme päeva jooksul said õpilased ennast proovile panna krossijooksus, staadioni rekordijooksus, toimus XVI rattamaraton jne. Meie kooli õpilased osalesid ka heategevuslikul Teatejooksul. Seekord jooksime kooli staadionil.

 

 

 

 

 

Juuni A. Haava nim Pala Koolis

Nii mai lõpp kui juuni algus viis meie õpilasi erinevatele õppeekskursioonidele – tutvuti taluloomadega Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmes, saadi teadmisi rüütlite elust Rakvere Linnuses ning politseitööst Rakvere Politseimuuseumis, külastati Naissaart ja Pokumaad, seilati lodjaga Emajõel, avastati AHHAA põnevaid väljapanekuid, sõideti paadiga Peipsi järvel, õpiti veeohutust ning seigeldi jalgratastega mööda koduvalda.

1. juunil, lastekaitsepäeval toimus teine ülekooliline projektõppepäev, mille jooksul tuli õpilastel iseseisvalt lahendada erinevat laadi ülesandeid. Sel korral oli projektõppepäeva teemaks loodushoid ning kogu päeva jooksul otsisid õpilased vastused küsimustele: Kuidas hoida enda ümber looduslikku elurikkust? Kuidas vähendada oma ökoloogilist jalajälge? Kuidas hoida ja saada puhast joogivett? 1.- 3. klassi õpilaste fookusteemaks oli putukate olulisus meie elukeskkonnas. Nii said õpilased pidada putukate jahti, meisterdada tiimides putukahotelle ja taaskasutatud materjalidest rütmipilliening koguda erinevaid kooliümbruses leiduvaid looduslikke materjale. 4.- 5. klass tegi veega katseid. Uuriti kooli joogivett, tiigivett ja poest saadavat gaseeritud vett. 6. - 8. klassi õpilased osalesid Teele Sikka läbi viidud jäätmete töötoas, õpiti prügi sorteerimise olulisust. Seejärel jaguneti tiimidesse ning ehitati kooli jäätmete kastid paberi, pakendite ning taara kogumiseks. Jäätmete kastide tutvustamisel ütles 8. Klassi õpilane Ron Rasmus “Inimene on isekas ning ei taha teha lisategevusi, kuid tänane päev andis meile teada, et tuleks sorteerida prügi, et hoida loodust  meie lastele ja lastelastele puhtana. Edaspidi sorteerime prügi kindlasti õigemini kui seni. Oli tõeliselt meeleolukas päev, mis tõi uusi kogemusi nii õpilastele kui õpetajatele. Kindlasti jätkuvad projektõppepäevad ka järgmistel õppeaastatel.

 

20. mail toimus õuesõppepäev, kus jagus tegemisi nii kehale kui vaimule.
Mai lõpp ja juuni algus viib õpilased õppereisidele avastama Eestimaa kaunist loodust ja
huvitavaid väljapanekuid nii siseruumides kui õues.
19. mail esines 5. – 9. klassi õpilastele videoloenguga Euroopa ühe juhtivaima
superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies tegevjuht Ants Vill, kes andis ülevaate
Skeletoni tegemistest ning rääkis sellest, kuidas leida valdkond, mis tõeliselt huvitab ja
võimaldab ennast arendada.

 

Kevad Pala koolis

11. mail toimus liikumisnädala raames 4. klassi õpilastele kergliikuri videotund. Eesti
Maanteemuuseumi liikluskasvatuse spetsialist Tõnis Kattai tutvustas erinevaid kergliikureid
ning rääkis nende nõuetest. Tutvuti teeületusreeglitega ja ohutu sõidu põhimõtetega, vaadati
ja analüüsiti liiklusõnnetusi kergliikuriga. Tunni lõpus toimus kahootiga teadmiste test.
Emadepäevaks valmis Pala koolil videotervitus, kus 1. – 4. klassi õpilased andsid oma kõige
kallimad soovid edasi nii luuletuste, pillimängu kui laulu kaudu. 5., 7. ja 8. klasside õpilased
aga tõid välja selle, mis on nende emade juures parim ja mida just emad kõige paremini
oskavad. Aitäh kõikidele, kes aitasid oma nõu ja jõuga videotervituse valmimisel.
30. aprill oli kogukonnapäev, mille raames toimus `külalisõpetaja` veebitund. Tunni
eesmärgiks oli tutvustada erinevaid karjäärivõimalusi. 2. klassile tutvustas Mikk Kirikal oma
õppimise teekonda Pala koolist kuni praeguseni, omandades juba teist kõrgharidust. Ei tasu
karta tehtud valikuid ning eksimusi, tuleb õppida nii edusammudest kui ka ebaõnnestumisest.
Iga samm, mida sa teed, annab sulle kogemusi ja võimalust edasi minna. 3.kl. rääkis Mattiase
ema Siret Zirk oma igapäevatööst kutseõpetajana Tartu Kutsehariduskeskuses. Juttu
ilmestasid toredad slaidid. Lapsed kuulasid-vaatasid põnevusega ning esitasid küsimusi.
Üheskoos jõuti järeldusele, et õppida on väga vaja, eriti võõrkeeli ning õppida pole kunagi
hilja.  Triin Veskimäe TÜ Muuseumist viis 4. ja 5. kl õpilastele läbi õpitoa kriminalistikast.
Neljanda klassi õpilased ütlesid kogemuste kohta, et väga mõnus oli katsetada neid asju, mida
koolis ei õpi. Eriti tore oli aga see, et õpilased said aktiivselt osaleda. Kõige enam meeldis
neile sõrmejälje võtmise ülesanne. Nii mõnigi oli hiljem luubiga oma sõrmejälge põhjalikult
uurinud. Meeldis ka salakirja kirjutamine ning oma hambajälje uurimine.  6.-8.klassi
õpilastele esines Swedbanki kommunikatsiooni- ja toetustegevuste juht Merje Klopets,  kes
on eelnevalt  töötanud nii ajakirjaniku kui kommunikatsioonieksperdina.  Pala kooli õpilastel
soovitas ta luua kooli ajaleht või podcast, mis võimaldaks juba koolis arendada meediaoskusi.
28. aprillil osalesid 4. klassi õpilased Karmen Kivistik, Lenna-Riin Oras ja Oskar Raudmäe
Eesti Lastekirjanduse Keskuse korraldatud Kirjandusmängu maakondlikus voorus. Õpilased
valmistusid Kirjandusmänguks terve õppeaasta, neid julgustas ja juhendas Pala raamatukogu
juhataja Anu Saul. Lenna-Riin, Karmen ja Oskar lugesid kolme peale läbi tosin head laste-
raamatut ning maakondlikul võistlusel võideti 8. koht.

 

Aprill A. Haava nim Pala Koolis

8. aprillil nautis Pala koolipere nutinetivaba neljapäeva. Õpilastel olid ülesanded, mis ei nõudnud arvutiekraani taga toimetamist. Selle päeva eesmärk oli võimaldada õpilastel ja ka õpetajatel puhata ekraanist, sirutada ja liikuda. Lisaks nutivabale päevale mõtlesid õpetajad Triin Rannamaa ja Killu Vunk välja Pala kooli liikumisbingo mängu, mida sai terve aprilli jooksul kaasa teha. 

12. aprillil toimus Pala Koolis kosmose-teemaline projektõppepäev, mille jooksul tuli õpilastel iseseisvalt lahendada erinevat laadi ülesandeid. Tegemist oli esimese veebi teel tehtud ülekoolilise projektõppepäevaga, mille õnnestumisse panustasid kõik õpetajad ühiselt. 

Nagu uute asjadega ikka, oli ettevalmistus ja päeva läbiviimine parajaks proovikiviks nii õpetajatele, õpilastele kui lapsevanematele. Projektõppepäev nõudis kõigilt osapooltelt pingutust ning toetust. Kokkuvõttes saime teada, mis toimub planeedist maa eemal, kui kaugel on tähed ja millal saaks minna Marsile või Kuule.

Kõige väiksematele ehk 1.-3.klassi õpilastele viis videotunni läbi Tartu Ülikooli Tähetorni juhendaja Triin Veskimäe, kes tutvutsas esimesi kosmosereise, rääkis Kuule reisimisest ja aitas käepärastest vahenditest ehitada Marsikulguri.

Alates 4.klassist said õpilased osaleda Ahhaa Teaduskeskuse videotunnis. Juhendaja Üllar Kivila viis õpilased maalt kosmoseavarustesse reisima ja tõi uuesti tagasi meie koduplaneedile. 

Lisaks videotundidele tuli õpilastel lahendada matemaatiline ülesanne, liikuda õues, kirjtuada fantaasiajutt kohtumisest tundmatuga, vastata infootsimise oskusi kasutades küsimustele ning ehitada päris enda rakett. 

Üldine kogemus oli õpetlik ja soovime sarnaseid päevi veel korraldada, kuid loodame, et saame seda teha juba koos koolis. 

 

Reedel, 13. novembril toimus 1.-4. kl karneval. Kostümeeritud tegelased lustisid
kooli aulas ja klassides. Kavas olid mängud, viktoriin, aardejaht ning erinevad
põnevad tegevused. Aitäh 1.-4. klassi klassijuhatajatele karnevali korraldamise
eest!
12. novembril toimus Erametsakeskuse Palamuse Metsaseltsi toetusel 5. ja 7. kl
õpilastel õppereis-õuesõppepäev. Külastati Saatse muuseumi ja selle juures
olevat matkarada.
Tegemist on Eesti ainsa matkarajaga, mis kulgeb paralleelselt Eesti -Vene
riigipiiriga. Ilmselt olid õpilased oma tegemistes piirile liialt lähedal, sest
Piirivalve patrull tuli vaatama, mis teoksil. Saime teada, kuidas piiri
jälgitakse, mida tohib teha ja kuidas vajadusel käituda. Matkarajal oli võimalus
tutvuda erinevate metsakooslustega, käia rabas ning leida loodusest mitme
linnu tegevuse märke.
11. novembril toimusid Varal Peipsiääre valla koolinoorte meistrivõistlused
rahvastepallis 4.-5. kl õpilastele. Meie kooli võistkondadel õpetaja Virge Otsa
juhendamisel läks väga hästi. Tüdrukute võistkond koosseisus Joanna Juursalu,
Emma-Lotta Oras, Anna-Liisa Oras, Sandra Malene Ottson, Eha Merin Nõmm,
Arianna-Viktoria Lehtla, Karola Karu ja Lenna-Riin Oras tulid meistriks ning
poiste võistkond koosseisus Oliver Maran, Siim Markkel Kask, Mario Päll,
Tanel Lõhmus, Dimitri Karpuhhin, Gert Kotselainen, Robin Värk ja Oskar
Raudmäe saavutas II koha.
7. novembril toimus Nõo muusikakoolis Tartumaa laululaps 2020, kus 8 – 10
aastaste vanuserühmas osales 4. kl õpilane Karmen Kivistik.
5. novembril osales 6. klass Hooliva klassi projektis.
4. novembril toimus 8. klassi õpilastele Mari Puniste loeng küberkiusamisest.


30.-31. oktoobril toimus 5.-9. klasside kooliöö, mis algas karnevaliga reede
õhtupoolikul. Osalejad said esitleda enda kostüüme, osaleda viktoriinis,
valmistada ette klassiesinemisi, esineda, tegutseda nii toas kui õues. Kooliöö
lõppes 31. oktoobri hommikul ühise hommikusöögi ja kokkuvõtete tegemisega.
Aitäh õpilasesindusele, kes kooliööd korraldas ja läbi viis.

Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlused

13. oktoobril toimusid Pala kooli staadionil Peipsiääre valla koolispordi meistri-
võistlused maastikujooksus, kus selgusid valla parimad maastikujooksjad kuues
vanuseklassis. Meie kooli 36st võistlejast jooksid oma vanuseklassi esikuuikusse
järgmised õpilased:
1. - 3. klass
Tüdrukud – Hanna Kendra Kaasik I koht, Kerli Tooming 5., Kärt Mai Poolakese 6.
Poisid – Nikita Larionov II koht, Aaron Menind III koht, Karl Joosep Pütsep 4.,
Peep Mathias Päll 5.
4. – 6. klass
Tüdrukud – Angelina Larionova II koht, Anna-Liisa Oras III koht, Britten Berg 4.
Poisid – Mikk Mihkel Sulb III koht, Mario Päll 5.
7. – 9. klass
Tüdrukud – Annika Hallik II koht, Viktoria Kivirand 4., Eliise Värk 5. ja Katriin
Maria Märtinson 6.
Poisid – Sebastian Sildver I koht, Rico Päll II koht, Airo Lea 6.

Laulukonkurss 2020

08. oktoobril toimus traditsiooniline Pala laulukonkurss, kus osales 32 noort lauljat
lasteaiast ja koolist. Žüriisse kuulusid Gea Ant Mustvee lasteaiast, Katrin Riibak
Pala Noortekeskusest ning Triin Rannamaa A. Haava nim Pala Koolist.
Vanuserühmade parimad lauljad:
3-7 aastased – I koht Emili Vasenko, II koht Lisanna Juhkov, III koht Rosanna
Värk. Eripreemia sai Aurelia Lille.
8-10 aastased – I koht Karmen Kivistik, II koht Aaron Menind, III koht Hanna
Kendra Kaasik. Eripreemia Karmen Ariel Menind.
11-13 aastaste parim oli Oskar Raudmäe, eripreemia pälvis Emma-Lotta Oras.
14-16 aastaste parimaks osutus Sebastian Sildver.
Kõik lauljad said tänukirja ning meene.
Tublisid lauljaid ootab ees Peipsiääre valla laste ja noorte lauluvõistlus “Pääsulaul
2020”, mis toimub 17. oktoobril Alatskivi Kunstide Koolis.
Aitäh ja järgmiste laulmisteni!

Ettelugemisvõistlus

7. oktoobril 2020 toimus 4. klasside üleriigiline ettelugemisvõistlus „Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi...“  Tartumaa veebipõhisest eelvoorust võttis osa 16 õpilast 12 Tartumaa koolist. Teine koht kuulub Oskar Raudmäele Anna Haava nim Pala Koolist, juhendaja Marve Juursalu. Oskar luges jutu „Unenäo läbi rikkaks“ raamatust „Rahvajutte Maarja-Magdaleena kihelkonnast“.

 

 

Anna Haava nim Pala kooli uus õppeaasta algas 1. septembril, kui 11 säravate silmadega, veidi häbelikku õpilast kooliuksest sisse astusid.

Meie kooli toredasse perre liitusid: Jakob Argel, Anneli Kaur, Kert Kolk, Lisandra Kurvits, Krister Labi, Maksim Larionov, Markus Punder, Karl Joosep Pütsep, Michelle Reinvald, Indrek Sepp, Ivan Šjuts.

1. klassi klassijuhataja on Marve Juursalu.


Esimesel koolinädalal  toimus lisaks aktustele ja kooliellu sisseelamisele ka traditsiooniline Kodavere pärimuslaager, mis koduõppe tõttu kevadest sügisesse liikus. Laager toimus Pala kooli, noortekeskuse ja Kodavere Pärimuskeskuse ruumides ja territooriumil. Laagri läbivaks teemaks oli Kodavere pärimuse tutvustamine, võttes seejuures arvesse noorte nägemust ja maailmapilti. Soovisime noortele näidata, et Kodavere kultuur pole pelgalt midagi ammust ja seda on võimalik tänapäevaselt edasi kanda. Laagris toimus kokku 8 erinevat töötuba, kus põimusid Kodavere pärimuskultuur ja tänapäevane tehnika ning teostus. Noored said lisaks Kodavere pärimusele teadmisi ja praktilisi kogemusi fotograafiast, loovmängust- ja kirjutamisest, toiduvalmistamisest, Kodavere moest, video tegemisest, helidest ja muusikast, laulu- ja rahvamängudest, programmeerimisest. Laagri töötubade tulemitest valmis Kodavere pärimuslaagri koduleht “Kodavere astub digimaailma”. Kodavere pärimuslaagri projekt “Kodavere astub digimaailma” sai rahastuse Eesti Rahvakultuuri Keskuse peipsiveere pärimuskultuuri toetamise programmist. Laagripäeva lõppedes olime palutud Pala Noortekeskuse poolt korraldatud koolialguse trallile. Sealsed tegevused olid heaks lõpetuseks tegusale päevale. Laagri koduleht asub siin.
Septembris toimus traditsiooniliselt spordinädal. Mitme päeva jooksul said õpilased ennast proovile panna krossijooksus, staadioni rekordijooksus, toimus XVI rattamaraton jne. Meie kooli õpilased osalesid ka heategevuslikul Teatejooksul. Seekord jooksime kooli staadionil.