Konsultatsiooniajad


AINEÕPETAJA KONSULTATSIOONIAEG
Angela Ader - inglise k, arvutiõpetus N 13.30 - 15.30 ja kokkuleppel
Liina Ainsalu - ajalugu, ühiskond, loodus 5. kl, inimeseõpetus 5. kl, bioloogia 9. kl E 13.30 - 15.00; N 13.30 - 14.15 ja kokkuleppel
Grete-Stina Haaristo - inimeseõpetus 8. kl, arvutiõpetus 2., 8. kl N 13.30 ja kokkuleppel
Marve Juursalu - 2. klass, 4. kl eesti k T 13.30 - 14.15
Tiina Karu - bioloogia 7. - 8. kl, loodusõp. 4. kl, inimeseõpetus 6. - 7. kl E. 14.20 - 15.00
Ave Kirikal - 3. klass, matemaatika 5. kl T.13.30 - 14.15
Kadi Kivilo - eesti k ja kirjandus 5. - 8. kl K.13.30 - 14.15
Maila Kolberg - inglise keel 5., 9. kl kokkuleppel
Inna Lamp - vene keel K 14.20 - 14.00
Leili Lind - eesti keel, kirjandus 9. kl T 13.30 - 14.15
Merle Müür - matemaatika 6. - 9. kl K 13.30 - 15.00
Virge Otsa - kehaline kasvatus kokkuleppel
Ingrid Klandorf - loodusained N 13.30 - 15.00
Katrin Puusepp - muusikaõpetus Kokkuleppel
Malle Sildver - 1. klass, matemaatika 4. kl T 13.30 - 15.00
Merike Selgis - kunst, käsitöö ja kodundus kokkuleppel
Ain Sööt - töö- ja tehnoloogiaõpetus kokkuleppel
Killu Vunk -  kehaline kasvatus kokkuleppel
Mairi Mandel  - tugiisik, logopeed T 14.20 - 15.30

 

 

AINEÕPETAJA KONSULTATSIOONIAEG
Angela Ader - inglise k, arvutiõpetus N 13.30 - 15.30 ja kokkuleppel
Liina Ainsalu - ajalugu, ühiskond, loodus 5. kl, inimeseõpetus 5. kl, bioloogia 9. kl E 13.30 - 15.00; N 13.30 - 14.15 ja kokkuleppel
Grete-Stina Haaristo - inimeseõpetus 8. kl, arvutiõpetus 2., 8. kl N 13.30 ja kokkuleppel
Marve Juursalu - 2. klass, 4. kl eesti k T 13.30 - 14.15
Tiina Karu - bioloogia 7. - 8. kl, loodusõp. 4. kl, inimeseõpetus 6. - 7. kl E. 14.20 - 15.00
Ave Kirikal - 3. klass, matemaatika 5. kl T.13.30 - 14.15
Kadi Kivilo - eesti k ja kirjandus 5. - 8. kl K.13.30 - 14.15
Maila Kolberg - inglise keel 5., 9. kl kokkuleppel
Inna Lamp - vene keel K 14.20 - 14.00
Leili Lind - eesti keel, kirjandus 9. kl T 13.30 - 14.15
Merle Müür - matemaatika 6. - 9. kl K 13.30 - 15.00
Virge Otsa - kehaline kasvatus kokkuleppel
Ingrid Klandorf - loodusained N 13.30 - 15.00
Katrin Puusepp - muusikaõpetus Kokkuleppel
Malle Sildver - 1. klass, matemaatika 4. kl T 13.30 - 15.00
Merike Selgis - kunst, käsitöö ja kodundus kokkuleppel
Ain Sööt - töö- ja tehnoloogiaõpetus kokkuleppel
Killu Vunk -  kehaline kasvatus kokkuleppel
Mairi Mandel  - tugiisik, logopeed T 14.20 - 15.30